دارم فکر می کنم من پنج ساله دارم میرم خیرسرم دانشگا، هنوز آخرین مدرک تحصیلیم دیپلمه. والا به خدا من اگه چغندر کاشته بودم تو این مدت حاصلش بیشتر بود.

/ 3 نظر / 2 بازدید
سیروس

دوتا لیسانس گرفتن این مشکلات رو هم داره دیگه[زبان]

نيمه جدي

اوضاع خالت درام تره شوكا جان. تازه تو دلت خوشه كه داري تو دو تا رشته درس ميخوني ![خرخون]

نيمه جدي

در ضمن من همش تورو اينجوري تصور مي كنم[خرخون][خرخون]