خواب می دیدم پالتو پوشیده بودی با تی شرت و گریه می کردی و من هی دنبال حکایت دوازدهم گلستان می گشتم نشانت بدهم. جواب یک سوالی بود انگار. گریه می کردی و اشک روی گونه هایت بود و من دلم گرفته بود و هیچ. مردشور آنکانشس مرا ببرد! 

/ 0 نظر / 2 بازدید