و اینجا یک فروند آدم مزخرف جاجمنتالو نشسته که ادعایش میشود  بسی کول است و طرفدار این اعتقادست که موهبت ادبیات خواندن این است که آدمی قضاوت نکند

و او نمی تواند.

چرا که بسی داغون است.

و کول نیست، 

هیچ هم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سیروس

دیدی همسایه شدیم مطالعات جهان اون بغل به ما سر بزن اگر فارغ نشدی هنوز[لبخند]