خودی را از من

که مُرد،

پیدا میکنم 

کم کم

در میان کلمه های تو.

دیوانه میشوم.

 

 

پ.ن:

رو به آینه: کوفت لطفن! کوفت!

/ 0 نظر / 3 بازدید