بعضی کلمات یک جوریند. آدم دستش نمیرود ازشان استفاده کند. ولی دزدکی نگاهشان میکند. دزدکی می گویدشان. دزدکی مینویسدشان ، دوست دارد یک روزی بیاید توی دایره ی واژگانش. واژگان خود خودش. آمده ام دزدکی بنویسم (خالتور) و در بروم.

/ 2 نظر / 13 بازدید
فرشته

هاها! من تا حالا فکر می کردم این کلمه با ط نوشته می شه!

سیروس

این کلمه چور هست اصلا؟خاله توران؟[نیشخند]من اسم خلم زاهراست[زبان]