خیلی شیک نیمه شب آمدند گفتند. خب طبیعتن به من بزغاله. منم خیلی شیک تر آمدم توی اتاقم بست نشستم. بعد آمدم فکر کردم که خب چه می شود کرد. بعدش آمدم این جا را آپ کردم و برایتان مظلوم نمایی کردم به همراه پرمسئولیت نمایی. بعد شما زنگ زدید، و گمانم من برایتان گریه هم کردم. بعد هی لرزم گرفت. بعد خل شدم. بعد پیامی با این مضمون دریافت کردم که الاهی! من لی غیرک؟ . بعد فکر کردم که باید آهنگی را گوش دهم که در هیچ وقت عادی و غیر عادی دیگری گوش نداده ام. گوش نمی دهم. بعد همین آهنگ قدیمی حمیرا دانلود شد. همین آهنگی که برای من یادآوری جاده چالوس های قبل شش سالگی ام است. حالا این که حمیراست یا این که هی می گوید بمون تا بتونم یه عاشق بمونم هیچ کدامش مهم نیست. مهم نوستالژیای بیمار من هم نیست. مهم این هم نیست که فقط مانده بود  حسود هم  بشوم که شده ام. مهم این نیست که چقدر دارم خود بیست و چهار ساله ام را بالا می آورم و عق می زنم و نفسم می گیرد. مساله این جاست که یک هو، امشب، دوباره این لعنتی را دارم گوش می دهم و هیچ. باید تو برداری بهم زنگ بزنی که میدانم امشب دیگر خبری نیست. 

/ 1 نظر / 2 بازدید
فرشته

شت شت