گر مکافات بدی اندر طبیعت واجب است   چون تو از دنیا چریدی او تو را خواهد چرید

ناصرخرسو

 

بعد دونشجوی ادبیات اینرا میخواند با خودش فکر میکند به جای افعال قبیحه ی مصدر (گاویدن) میتوان از (چریدن) هم با بار معنایی (تقریبن×) مشابه استفاده نمود. 

شاهد مثال:

این دنیام ما رو چرید.

وقتمو به چرا دادم.

زندگیم به چرا رفت. 

وقتمو چریدم.

 

الخ!‌

 

پ.ن:

چرا فرهنگستان زبان فارسی منو استخدام نمیکنه؟ خاک بر سرشون واقعن!‌ چریدمشان!‌

 

× چریدن به نسبت گاویدن بار معنایی کمتر منفی تری از لحاظ ادبی دارد. 

/ 0 نظر / 13 بازدید