بعد دیدین آدم حس نقصان فرهنگی می کنه وقتی می فهمه بعضی از هم کلاسی هاش اسم م.مودب پور رو هم نشنیدن؟ من حقیقتن شرمم می گیره. به صورتی بلیغ حس خز و خیل بودن می کنم. والا.

/ 2 نظر / 15 بازدید
سیروس

دختر م. مودب پور نشنیده یا پسر؟

سیروس

آخه پسرا که مودب پور نمی خونن[زبان]