فیس بوک ناراحتم می کند و عصبی، سرچ هم همین طور. افسرده می شوم و مغموم. خواندن مقاله هم به همچنین. به من بگو مریض ولی اینترنت خر است. خیلی.

/ 1 نظر / 17 بازدید
نیمه جدی

منم همین طورم شوکا. این روزها همه چیز به نحو عجیبی خراست.