بارون که هست

شکر خدا دژا وو هم که تا دلتون بخواد

حرکات پوپولیستی هم که الی ماشاالله

من هم که هم چنان خر صادراتی گذشته

و هم چنان خرسو.

/ 0 نظر / 2 بازدید