ازون وقتای بذری که آدم میخواد قید همه چیو بزنه بره یه جای خیلی دورى. یه جای خیلی خیلی دوری و تنهایی و خیلی خودساخته طور - که ازشم بعیده- به زندگی کوفتیش ادامه بده و هر چی که براش ارزش بوده و هر آنچه که قبول داشته رو به بذر کلاغ حواله کنه. ازون وقتامه الان! هیچ ربطی هم به خوب بودن یا بد بودن اوضاع و حالم نداره، فقط صرفن جهت دهن کجی به خودم میخوام بی خیال همه چی شم برم. برم یه جای خیلی خیلی دور مهندسی کشاورزی بخونم مثلن، گرایش پرورش چغندر.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سیروس

چغندر محصول به این عزیزی م مهمی من از طرف کلیه چغندر کارای مقیم مطالعات جهان ازت دلگیر شدم[زبان]