دارم دوباره ناصرخرسو و اسماعیلیان برتلس رو می خونم. البته از اولین بار فقط اسم کتاب یادم مونده بود. بعد یارو به صورتی خیلی مامانی و دلپذیر و اینا کل اسماعیلیه رو چسبونده به  جریان چپ و فلان. بعد یه جوری هم با تاکید نوشته که من هی می خوام روحش رو احضار کنم و بهش بگم بّی بغلم! 

پ.ن:

البته روح ناصر خرسو و احمد عطاش و کیا بزرگ امید هم جهت این مهم پذیرفته می شود.

/ 4 نظر / 18 بازدید
chikita

[چشمک]jaleBi

پریسا

اینقدر ذوق کردم که اومدی بهم سرزدی که نگو. بدو بیا که مطلب جدید گذاشتم.منتظرتم

پریسا

بازم منم که ازت بی خبرم . بدو بدو بدو بیا

نيمه جدي

كف دستي كه مو نداره ازش چي بكنم برات. نه براي احضار روح اين بزرگواران مي توانم كاري كنم و نه براي زمستاني كه برايت گذشته و گويا خيلي هم خوب. كلن همگي گذشتگاند شوكا . در گذشته و گذشته را راهي به حال نيست خاله جان.كاش گاهي بود ولي نيست.