اوضاع دِماغی ام یک هوا (از مه دور، بهتر) که بشود شروع میکنم بصورتی بذری تخیلی به چیدمان سوئیت سی متری عزیزم.امروز نزدیک به هفت بار جای کتابخانه را عوض کردم. فعلن گذاشتمش کنار تخت اما یکجورهایی دارد جلوی نور را میگیرد. باید تخت را بیاورم وسط سالن، آنموقع کتابخانه را هم بکشم سمت چپ تخت. منتها حیف که العان سه و نیم نیمه شب است و سر و صدا ، داد همسایه های طبقه پایین را در میاورد. 

/ 0 نظر / 15 بازدید