برای زنده ماندن در آکادمیا یا باس از رهیافت های دافونگی و بس بر و رویانه استفاده نمود یا لاجرم باس لینک داشت و لابی کرد و در غیر این صورت باید یا خود را زیر خروارها خاک کرد یا که به کاشت و داشت و برداشت چغندر روی آورد.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید