پانزده روز مانده به هجدهم دسامبر.

تمام روزهای سال را هم که تقصیر ِ من،

هجدهم دسامبر تقصیر ِ شما بود. تقصیر خود خود خود شما.

/ 0 نظر / 2 بازدید