برای درس سبک شناسی، متنی که باهاش سر و کار دارم سفر نامۀ ناصر ِ خسروست. 

فردوسی ِ مقابل ِ دانشکده ادبیات هم تمام چهارشنبه شب ها ساعت هشت برای من است. فقط برای من. 

فکر کنم دیگر خاطرۀ خوب نخواهم اصلن. 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سیروس

چند روز پیش اون طرفا بودم از فردوسی شما خوشم نیومد فردوسی دم در خودمون مشهد فشنگ تر بود

سیروس

فردوسی دم در دانشگاه فردوسی تمام قده و خیلی حماسی واستاده و رو به در نگاه می کنه می گه توی این دانشگاه که به اسم منه ریدن،تو چشام نگاه کن می بینی[نیشخند]