و چه شد؟

هیچ شد

و 

هیچ نشد.

پ.ن:

از به پوچی رسیدگی های بذریِ بعد امتحانات

پ.ن2:

البته بنده به رو نمیارم که هفت هشت سال پیش که نوشتمش یه ادامه ی بذری ای هم داشت که " و بر این نگاه ِ مغرور ِ تو تاثیر نشد!"... خب بله. اعلام برائت می کنم. والا!

/ 2 نظر / 15 بازدید
پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم

پریسا

اینقدر ذوق کردم که اومدی بهم سرزدی که نگو. بدو بیا که مطلب جدید گذاشتم.منتظرتم