شتر ِ بیماری هستم که ویرم گرفته به املاک نازخاتون! یکی بیاد حالیم کنه این روایت درسته یا اون یکی؟ امیرچوپان مقصر بوده یا اون یارو خطیب همدانیه؟ این که حل بشه دیگه هیچ مشکل لاینحلی تو زندگی شیرین قشنگم ندارم!

/ 1 نظر / 13 بازدید
ali

inja ra doost daram