گفتم اگر لبت گزم

می خورم و شکر مَزَم

گفت 

خوری...اگر پزم

قصه دراز می کنی.

سعــــــــــــــــدی(م)!

 

پ.ن:

دقیقن از شب امتحان غزلیات با این آبسسد شده ام. که امان!

/ 0 نظر / 17 بازدید