حالم خوبست. خیلی خوب. و دو دستم را محکم گرفته ام مقابل دهانم.

/ 3 نظر / 15 بازدید
نيمه جدي

خصوصيتو چك كن شوكا...

نيمه جدي

در ضمن ميدوني كه از خوشحاليت خيلي بيشتر از اون چيزي كه فكرشو مي كني و خيلي بيشتر از اوني كه منطق يه خاله و خواهر زاده ي مجازي حكم مي كنه ، خوشحال ميشم . شايدم ندوني...[قلب]

فرشته

یه کاری می کنم دستتو برداری! صبرکن نگاه کن!