یکی بیاد این مخ وامونده ی منو ری ست کنه، اعتماد به نفس از دست رفته رو به من برگردونه و یه کاری کنه که ازین به بعد  به نظر هیچ موجود جوندار جنبده ای وقعی ننهم! لطفن!

/ 0 نظر / 14 بازدید