در یکی از زندگی های گذشته ام

باور کن

قتلغ اینانج بوده ام.

همان قدر آشفته و

بیهوده.

/ 2 نظر / 2 بازدید
سیروس

خیلی به کارمی اعتقادی نداری اگر قبلا بوده ایم همین گ..ی که هستیم بودیم یحتمل[نیشخند]

سیروس

چی نوشتم!به کارما اعتقادی ندارم