بعله شما جان های عزیز. ادبیات برای نفس کشیدن است نه نان خوردن. ولی بایستی توی این زندگی بذری نان هم خورد شما جان. به قول خودتان "منطقی بودن یعنی همین".

/ 0 نظر / 15 بازدید