حاج خانوم برام فرستاده بود که:

ما شاءالله. لا ماشاءالناس. ما شاءالله و ان کره الناس....

 

بعدش من هی بصورت وحشتناکی دلم میگرفت که:

ماشاءالله و ان کره الناس...

و هی دلم میگرفت. هی که کره الناس. ..که کره الناس. ..کره الناس.

/ 0 نظر / 15 بازدید