بعضی آدم ها سیستم زندگی جمعی را برنمی تابند. این ها، البته، مریضند. اما بایستی درمان بشوند و این ها را بی خیال. این ها باید به صورت مفرد بروند یک قبرستانی پیدا کنند برای زندگی. بپذیریم خب. بعضی آدم ها زندگی جمعی را بر نمی تابند و خلاص.

/ 0 نظر / 34 بازدید