تو همین زندگی قبلیم، یک عالم با هم رفته بودیم کافه ی شکوفه ی نو. بعدها هم که شنیدیم پری بلنده و شهلا آبادانی را اعدام کرده اند، کلی هم افسوس خورده بودیم.

/ 0 نظر / 33 بازدید