بگذار بارش را ببندد

پاییزی که نه انار داشت

و نه باران 

و نه تو.

/ 2 نظر / 16 بازدید
ابراهیم

باران ببارد یا نبارد چتر داشته باشم یا نداشته باشم زمستان باشد یا نباشد هیچ کدام برایم فرقی ندارد من از تمام رمانتیک های آبکی خسته شده ام

نیمه جدی

من همیشه دلم برای پاییز تنگ می شود...