برای تابا، برای تشکر. 

 

جبرئیل را بگو

باد ِ پاک بدمد در آستین ِ من،

می خواهم بار بردارم

و 

اسمش را بگذارم

بقالِ خَرزَویل.

 

 

پ.ن:

1. جبرئیل گفت: مترس که من رسول خداوند توام و اندر تو پدید آرم از باد پاک، فرزندی. جبرئیل به آستین مریم اندر دمید و مریم بار برداشت.  (تفسیر طبری. جلد چهارم. صفحه ی ششصد و هشتاد)

2. دوازدهم محرم سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه از قزوین برفتم به راه بیل و قبان که روستاق قزوین است. و از آن جابه دیهی که خرزویل خوانند.

من و برادرم وغلامکی هندو که با ما بود وارد شدیم.  زادی اندک داشتیم. برادرم به دیه دررفت تا چیزی از بقال بخرد، یکی گفت: چه می‌خواهی بقال منم.

گفت: هرچه باشد ما را شاید، که غریبیم و برگذر. و چندانکه از ماکولات برشمرد، گفت: ندارم. بعد از آن هر کجا کسی از این نوع سخن گفتی، گفتمی بقال خرزویل است. (سفرنامه ی ناصرخسرو، صفحه ی شش)

/ 3 نظر / 2 بازدید
نيمه جدي

خب اين تا حدودي ديپلم به بالاست ولي تا آنجا كه فهم اندكمان ياري م يكند منظور عليا مخدره اين است كه مي خواهيد چشم بر جهان ببنديد و هيچ نيازي را براي هيچ كس بر آورده نسازيد! آيا اين گونه است بانوي من؟! در كل بار بر داشتن را بر نمي تابم حتي اگر باد پاكي پاشد از جانب جبرئيل!

سیروس

حتما هماهنگ می گنم باهات

ژوبز

باد بارم را ببرد!