آنهایی که با هم بودیم آنجا سوءتفاهمتان نشود. به محض آنکه حس کردم راحت نیستم آمدم بیرون. قبلن ها بدم نمیآمد اصلن، نمی دانم چه ویاری گرفته ام تازگی ها. شاید دفعه ی بعد که با هم رفتیم دوستش داشته باشم باز. :)

/ 1 نظر / 14 بازدید
فرشته

از من به شما گفتن، قرار هم نیست که روزی خلاصشان بشوی...اینها تو را خلاص می شوند که تو نمی شوی! پس دایورت کن!