خدا بیامرزاد زرینکوب را  واقعن. ولی ما رو با تکرار کلمه ی (مرده ریگ) ....بله! واقعن! 

/ 0 نظر / 2 بازدید