لوسیتانیا

 

مشاهدات بنده به این نتیجه ختم شده که تلویزیون در سه حالت کاراکتر زن رو با پوشش چادر جلوی دوربین میبرد:

یکی وقتی یارو فقیر داغون بی پول بی آه در بساط باشد

دیگری وقتی طرف پتانسیل بالایی جهت فاحشگی داشته باشد و در دسته ی دختر حاجی الماس قرار بگیرد

سوم هم در نقش حنا دختری در مزرعه

 

   + شوکام ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
comment نظرات ()