لوسیتانیا

 

و آن هایی که به عنوان آخرین حربه، چشم اسفندیارت را نشانه می گیرند و میگویند:

به اوضاع خانه هم فکر کردی و میگویی  نمی خواهم بروم؟

می توانم بکشمشان. خب نه. من فکر نکردم. فکر کنم؟ بخواهم فکر کنم؟ بخواهم فکر کنم از مهر دانشجوی ارشدم. 

   + شوکام ; ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
comment نظرات ()